EMDR ile alakalı literatür taraması ve blog yazısı. İçerik bilgilendirme amaçlıdır.

8 Aşamalı EMDR Protokolü

  1. Geçmiş Hikaye: Bu aşamada sorunlara kaynak oluşturabilecek olan anılar üzerine konuşulur. Gelecek ile alakalı hedefler koyulur ve uygulamanın bir plan oluşturulur.
  2. Hazırlık: Uygulama hakkında bilgi paylaşımı yapıldığı bir hazırlık aşamasıdır.
  3. Değerlendirme: Uygulamanın bu aşamasında anıyı temsil eden resme/anıya bakıldığında hissedilen negatif inançlar, duygular, bedensel hisler üzerine konuşulur. Hedeflenen pozitif inancın belirlenmesine yardımcı olunur.
  4. Duyarsızlaştırma: Anıyı temsilen seçilen resme bakılır. Duyarsızlaştırma işlemi kişinin negatif inancı düşünmesi, bu inançla alakalı negatif duyguların yaşanması ve tüm bunların bedende yarattığı hisse odaklanması ile başlar. Ardından zihin serbest bırakılır. Zihinden geçenlerin, içeriğinde veya nereye gittiği üzerinde bir kontrol kurmadan, farkına varılması hedeflenir. Yönlendirilen göz hareketleri ile çift yönlü uyarım sağlanır. Bu çift yönlü uyarım görsel, işitsel, dokunsal şekilde olabilir. Duyarsızlaştırma aşaması setler halinde uygulanmaktadır. Her setten sonra danışana zihninden geçenler sorulur, işlemleme kontrol edilir. Danışman uygulamanın tüm sürecinde danışana rehberlik eder. Anı, hedeflenen pozitif düşünceler, inançlar arasında bir bağlantı kurulana ve anı daha az rahatsızlık verecek seviyeye gelene kadar işlemleme devam eder.
  5. Yerleştirme: Pozitif inancın pekiştirildiği aşamadır.
  6. Beden Taraması: Bedendeki hislere odaklanılır. Rahatsızlık veren bir durum varsa işlemlenmesi yapılır.
  7. Kapanış: Uygulayıcı, danışana geri bildirimde bulunur. Kişi ile gerekirse uygulayabilecek rahatlatıcı teknikler çalışılır. Seanstan sonra neler olabileceği konuşulur. Duygulardaki değişimler üzerine kısa notlar alınabilir.
  8. Yeniden Değerlendirme: Bir önceki seansla alakalı değerlendirme yapılır. Danışan ve danışman tarafından geri bildirim verilir. Pozitif inançların yerleşip yerleşmediği konuşulur. Gelen yeni veriler değerlendirilir. Geri bildirimler sonucunda işlemleme devam eder veya başka anılar ile devam edilebilir.

Anılar tekrar sağlıklı bir şekilde işlendiğinde, anıya bağlı oluşmuş durumlarda bir değişim olur. Yine de her bir durum baştan taranır, kişiye rahatsızlık vermeye devam ediyorsa, gerektiğinde tekrar çalışılır. Bu aşamaların sonucunda uygulamanın ‘geçmiş’ ve ‘bugün’ aşaması biter ve gelecek ile çalışılmaya başlanır.

Uygulamanın Gelecek Aşaması: Kişiden daha önceden belirlenmiş, işlevselliği olmayan tetikleyiciler için hedeflenen davranışları içeren bir senaryo düşünmesi istenir. Kişi bu senaryoyu, adım adım hayal etmeye başlar. Rahatsızlık veren nokta var ise, bu noktalar işlenir. Gerektiğinde yeni beceriler ve bilgiler üzerinde durulur. Tüm bunların sonucu olarak, kişilerin sorun yaşanan durumla baş etmeye hazır hale gelmeleri hedeflenir.