EMDR ile alakalı literatür taraması ve blog yazısı. İçerik bilgilendirme amaçlıdır.

EMDR Nasıl Uygulanır?

EMDR uygulaması 8 aşamadan oluşur.

Geçmiş, gelecek ve bugün kavramlarını içeren üç yönlü bir protokolü vardır:

Geçmiş: Anıların çift yönlü uyarım ile yeniden işlenmesi (duyarsızlaştırma)
Bugün: Bugünkü sorunların iyiye gitmesi
Gelecek: Benzer sorunlarla karşılaşıldığında, kazanılan olumlu düşüncelerin ve inançlar ile daha iyi başa çıkma durumlarının oluşması

EMDR uygulaması çift yönlü uyarım (görsel, işitsel, dokunsal) ile çalışır.

Çift yönlü uyarım ‘bilateral uyarılma’ olarak geçer. Bilateral uyarım beynin sağ ve sol yarım kürelerinin uyarılmasıdır.

Bazı EMDR örnek uygulamaları: Kaynak geliştirme, duyarsızlaştırma, beden tarama.

Kaynakça: Chemtob, C. M., Tolin, D. F., van der Kolk, B. A., & Pitman, R. K. (2000). Eye movement desensitization and reprocessing.