EMDR ile alakalı literatür taraması ve blog yazısı. İçerik bilgilendirme amaçlıdır.

EMDR Neden İşe Yarıyor?

EMDR uygulamasında beyine çift yönlü uyarım sağlayacak çalışmalar vardır.

Bu çalışmalar göz hareketleri ile görsel, ses ile işitsel ve dokunsal olarak belirtilebilir.

EMDR pratiğinin temelinde, dikkatin yönünün yönlendirilmesi vardır.

Dikkatin yönü değiştirilerek beyin sürekli şekilde uyarılmaktadır.

Bu uyarı sonucunda, beyine işlenirken sıkıntı oluşmuş olan bilginin yeniden değerlendirilmesine olanak sağlanır.

Kaynakça: Dr. T. Fikret Karahan, Dr. Mehmet E. Sardoğan. Psikolojik Danışma ve Psikoterapide Temel Kuramlar. 6. Basım. Sayfa 76.