EMDR ile alakalı literatür taraması ve blog yazısı. İçerik bilgilendirme amaçlıdır.

EMDR uygulaması, ‘Adaptif Bilgi İşleme Modeli (Adaptive Information Processing Model)’ ni temel alır.

Adaptif bilgi işleme modeli, beyine işlenmiş negatif deneyimleri ruh sağlığı problemlerinin kaynağı olarak belirtir.

Birçok nörobiyolog ve hafıza araştırmacısı, zor yaşam olaylarının ve diğer rahatsız edici durumların hafızaya yanlış şekilde işlendiğine dikkat çeker.

Kaynakça: Shapiro, F., & Forrest, M. S. (2016). EMDR: The breakthrough therapy for overcoming anxiety, stress, and trauma. Hachette UK.