EMDR ile alakalı literatür taraması ve blog yazısı. İçerik bilgilendirme amaçlıdır.

EMDR ve Anksiyete

Genel anksiyete bozukluğu olan kişiler ile yapılan bir araştırmada, EMDR uygulamasının etkili sonuç verdiği belirtilmiştir.

Katılımcıların; endişe duydukları alanların azaldığı, belirsizliğe olan toleransın arttığı, bilişsel kaçınmalarının üstesinden gelmede daha başarılı oldukları, uygulamadan 1 ay sonra bile kişilerin endişe seviyelerindeki azalmanın devam ettiği belirtilmiştir.

Kaynakça: Farima, R., Dowlatabadi, S., & Behzadi, S. (2015). The effectiveness of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in reducing pathological worry in patients with generalized anxiety disorder: A preliminary study. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 1, 33-43.